Countdown

00
days

Committee

International Scientific Committee

Prof. S. Yanabu
Chairman, JP
Prof. Jianhua Wang
Vice-Chairman, CN
Prof. Lim Kee-Joe
Vice-Chairman, KR
Prof. E. Kaneko
JP
Prof. Yingsan Geng
CN
Prof. Mingzhe Rong
CN
Prof. Lee Bang-Wook
KR
Prof. R. Smeets
NL
Prof. H. Oohashi
JP

Local Organizing Committee

General Chairperson

Jianhua Wang

Xi’an Jiaotong University, China

Executive Chairperson

Yingsan Geng Xi’an Jiaotong University, China

Yimin You

Xiamen university of technology, China

Chair of LOC

Zhiyuan Liu

Xi’an Jiaotong University, China

Vice Chair of LOC

Fuai Wu Motic (Xiamen) Electric Group Co., Ltd. , China
Lian Chen Xiamen University of Technology, China
Xueqin Zheng Xiamen University of Technology, China

Jing Zhao

Xiamen University of Technology, China

Secretary General Liqiong Sun  Xi’an Jiaotong University, China
Ruiyang Guan Xiamen university of technology, China

Members

  Chunping Niu

 Xi’an Jiaotong University, China

  Lijun Wang Xi’an Jiaotong University, China
  Xingwen Li Xi’an Jiaotong University, China
  Yi Wu Xi’an Jiaotong University, China
  Guogang Zhang

Xi’an Jiaotong University, China

  Xiaohua Wang

Xi’an Jiaotong University, China

  Hai Mai

Motic (Xiamen) Electric Group Co., Ltd.

  Shuhui Zheng

Motic (Xiamen) Electric Group Co., Ltd.

  Jiyan Zou Dalian University of Technology
  Weidong Liu Tsinghua University, China
  Xin Lin Shenyang University of Technology, China
  Jianyuan Xu

Shenyang University of Technology, China

  Zhenbiao Li

Huazhong University of Science and Technology, China

  Minfu Liao

Dalian University of Technology

  Enyuan Dong

Dalian University of Technology

  Kui Li Hebei University of Technology, China
  Guofu Zhai

Harbin Institute of Technology, China

  Zhihong Xu

Fuzhou University, China

  Yuesheng Zheng

Fuzhou University, China

  Jingyu Shen

Fuzhou University, China

  Xian Cheng

Zhengzhou University, China

  Lijun Jin

Tongji University, China

  Yingyao Zhang

Tongji University, China

  Yaxiong Tan Chongqing University, China
  Yongxiang Yu East China Jiaotong Univerisy, China
  Shimin Li

Nanjing University of Aeronautics and Astronautics, China

  HongXu Li

Hohai University, China

  Muhammad Junaid China University of Mining and Technology, China
  Zaiqin Zhang

Xi’an University of Technology, China

  Yunbo Tian Chang’an University, China
  Yun Geng

Xi’an University of Technology, China

  Shaohua Ma Shenyang University of Technology, China
  Zhiyuan Cai

Shenyang University of Technology, China

  Lei Gao Shenyang University of Technology, China
  Jing Yan

Xi’an Jiaotong University, China

  Zhenxing Wang Xi’an Jiaotong University, China
  Hui Ma

Xi’an Jiaotong University, China

  Xiaofei Yao Xi’an Jiaotong University, China
  Bin Xiang Xi’an Jiaotong University, China
  Siyuan Liu

Xi’an Jiaotong University, China

  Haomin Liu

Xi’an Jiaotong University, China

  Kun Yang

Xi’an Jiaotong University, China

  Fuxing Yuan

XIHARI, China

  Tao Jia XIHARI, China
  Wenbing Zhang

XIHARI, China

  Cliz (Yiping) Chen

Schneidar Electric, China

  Thomas (Baochun) Song

Schneidar Electric, China

  Sean (Feng) Zhao

Eaton Electric

  Zaixing Peng CSG Electric Power Research Institute, China
  Jiangang Ding

CSG Electric Power Research Institute, China

  Tianyun Zhang Motic (Xiamen) Electric Group Co., Ltd. , China

 

Log in Sign up Register Submit